top of page

TESSALink Asset Management Solution

TESSALink Programvare

AdobePhotoshopExpress_2018-08-11_17-56-1

TESSALink er en skybasert databaseløsning for kontroll av eiendeler og gjennomføring av vedlikehold og inspeksjoner. Gjennom IOS eller Android app´er sikres effektiv gjennomføring og tilgang til informasjon på mobile plattformer der hvor aktiviteten skjer.

TESSALink tilbyr stor fleksibilitet for tilpasning til spesifikke behov, og data kan enkelt utveksles med andre systemer.

TESSALink Desktop

IMG_14032012_143614.png

IC Desktop er programvare som installeres på en Windows PC. Programmet benyttes til å registrere eiendeler, test sertifisering og inspeksjoner. Eiendelene kan spores fra skrivebordet på grunnlag av registrering enten med RFID brikker eller serienummer. Funksjonene omfatter blant annet:

 • Grensesnitt for volum registrering, tildelinger og inspeksjons-/test formularer

 • Tusenvis av konfigurasjonsvalg er forhåndsdefinert og kan enkelt skreddersys

 • Utnytter RFID, strekkode eller serienummer for å skape og identifisere en eiendel

 • Opprette eller hente umiddelbar informasjon om en eiendel som for eksempel neste dato for test, størrelse, modell, sikkerhetsdata, med mer

 • Oppdatere plassering av en enhet eller et utvalg eiendeler

 • Fylle ut inspeksjon-/test formularer med forhåndsdefinerte inndata

 • Fungerer både tilkoblet og frakoblet; - synkroniserer med eQuip Online

 • Kan integreres med annen programvare og med IC TestBench

TESSALink Online

Work History skjermbilde.jpeg

TESSALink Online er en web-applikasjon og et database system som samler informasjon om eiendeler og omfatter ulike rapporter og analytiske funksjoner.

 

 • Legg inn nye eiendeler på nettet eller laste opp via IC Mobile eller IC Desktop

 • Trekk ut test og inspeksjonsdata, fotografier, historiske dokumenter, mm

 • Et dashboard gir deg beskjed om forfall/forfalte poster, lokasjoner og flaggede varslinger

 • Skreddersydde rapporter skrives ut eller eksporteres til arkiv

 • Sette opp eposter til ansvarlig personell vedrørende varslinger

 • Personalisert skjermbilde med egen log

TESSALink Mobile

EEF815BE-99C9-4EFB-8D28-08D52D24B50C.jpe

Med TESSALink løsninger for IOS og Android Smartphones kan du i valgfritt oppkoblet eller frakoblet modus gjennomføre dine inspeksjoner på en sikker og effektiv måte.

Effektive prosesser sikres i kombinasjon med sikker id-fangst gjennom benyttelse av RFID brikker som tåler påkjenningen fra det miljøet din eiendeler opererer i. Riktig valg av type brikke og montering er også avgjørende.

TESSALink Testbench

testbench2_edited.jpg

TESSALink TestBench kan utnyttes av verksteder som utfører montasje og test slik at tidsforbruk knyttet til å registrere informasjon reduseres og samtidig unngå mulige feil registreringer.

 • Direkte integrasjon med eksisterende digitale test verktøy

 • Gir mulighet for å skape digitale test sertifikater, og importere informasjonsdetaljer til IC Desktop (lokalisering, forfallsdato, belastningsgrense, beskrivelse, lengde, størrelse, mm.)

 • Utarbeidelse av et komplett digitalt sertifikat som kan skrives ut og lastet opp tile Quip Online for fremtidig referanse

bottom of page